Nasveti

sklad za invalide

Sklad za invalide

Sklad za invalide Sklad za invalide deluje v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Namen sklada je spodbujanje pri zaposlovanju invalidov, ohranjanje delovnih mest, s čimer imajo invalidi možnost vključevanja v delovno socialno okolje. V ta namen je narejen model kvotnega sistema, ki nadzira zaposlovanje invalidov. Sklad je vez med delodajalci …

Sklad za invalide Read More »